ochrana dat

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana osobních údajů je pro Okresní úřad Vogtlandkreis velice důležitou záležitostí. Využití našich internetových stránek tak jako dalších, s tímto souvisejících služeb je vždy spojeno se zadáním osobních údajů. To se děje vědomě (např. kontaktní formulář) a také nevědomky (IP-adresa v serveru-logfiles). Jelikož pro zpracování osobních údajů neexistuje žádné všeobecné zákonné svolení, je potřeba zajistit svolení dotčené osoby, popřípadě informujeme o našich oprávněných zájmech.

Zpracování osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mail, IP-adresa) probíhá pouze ve shodě s evropskou směrnicí na ochranu osobních údajů (GDPR) a ve shodě s ustanoveními, platnými specificky pro Okresní úřad Vogtlandkreis – Spolkový zákon na ochranu osobních údajů (BDSG). Na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů obdrží dotčené osoby (např. prohlížející si naše internetových stránek) přehled o druhu, objemu a účelu od vás poskytnutých, používaných a zpracovaných osobních údajů.

Následně obdržíte přehled nejdůležitějších všeobecných informací a také ke speciálnímu tématu.

Kontaktní osoby

Jméno a kontaktní údajů zodpovědné osoby
čl. 13 odst. 1 písm. a GDPR

Okresní úřad Vogtlandkreis
Postplatz 5
08523 Plauen
Tel.: 03741 300 - 0
E-mail: landratsamt@vogtlandkreis.de
internet: www.freizeitkalender.eu

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
čl. 13 odst. 1 písm. b GDPR

Volker Neef
Okresní úřad Vogtlandkreis
Postplatz 5
08523 Plauen
Tel.: 03741 300 – 1868
E-mail: datenschutz@vogtlandkreis.de

Právo na stížnost
čl. 13 odst. 2 písm. d GDPR

Dotčené osoby si mohou stěžovat u úřadu, pověřeného dohledem. Příslušným orgánem pro Okresní úřad Vogtlandkreis je:
Saský pověřenec na ochranu osobních údajů
Telefon: 0351/493-5401
Internet: https://www.saechsdsb.de
E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Existující práva dotčené osoby
čl. 13 odst. 2 písm. b GDPR

Informace o použitých údajích,
oprava a výmaz použitých údajů,
omezení ve využití použitých údajů,
právo na odvolání svolení

 

Pokyny ke všeobecné ochraně údajů prostřednictvím SSL

Pro zajištění osobních údajů používají naše internetové stránky SSL-zaheslování. Stavíme na průběžném zašifrování a využíváme „force-SSL“. Použití zašifrování je lehce poznatelné: na liště ve Vašem prohlížeči dojde ke změně z „http://“ na „https://“. Pomocí SSL zašifrovaných údajů nejsou tato data čitelná pro třetí osoby.

Všeobecné právo na informace

Máte kdykoliv právo na informace ohledně uložených údajů o Vaší osobě, jejich původu, tak jako o účelu uložení. Pokud máte obecné dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo k tématu ochrany osobních údajů, obraťte se na nás:

 • Volker Neef
 • Okresní úřad Vogtlandkreis
  Postplatz 5
  08523 Plauen
 • Tel.: 03741 300 – 1868
  E-mail: datenschutz (at) vogtlandkreis.de

 

Doplňující informace k internetovým stránkám - všeobecné

Následující podrobnější pravidla platí pro internetové stránky www.freizeitkalender.eu

Účel zpracování čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

Poskytnutí internetové stránky

Právní základ čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

- čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. § 13 odst. 7 TMG - čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

Oprávněné zájmy čl. 13 odst. 1 písm. d GDPR

- Zajištění korektní a nefalšovatelné prezentace – analýza na ochranu IT-infrastruktury – základ pro úřad vyšetřování při žádostech o podání informace

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů čl. 13 odst. 1 písm.  e GDPR

- Zpracovatel zadání v souvislosti s hostingem internetové stránky – úřad vyšetřování v souvislosti s oprávněnými žádostmi o podání informací

Zprostředkování osobních údajů do třetí země čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR

ne, nepředpokládá se

Doba uchovávání / lhůta pro výmaz čl. 13 odst. 1 písm. a GDPR

- požadovaná evidence serverů je nejpozději po 30 dnech vymazána.

Povinnost poskytnutí čl. 13 odst. 1 písm. e GDPR

Poskytnutí informací je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti systému.

Automatické rozhodování čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR

Nerelevantní

 

Jméno a adresa zpracovatele

Technická realizace internetových stránek probíhá dle čl. 28 GDPR firmou

pitcom GmbH (dále zpracovatel)
Bahnhofstraße 61
08523 Plauen
E-mail: info (at) pitcom.de
Webseite: www.pitcom.de

Zpracovatel vyžaduje, zpracovává a ukládá na základě požadavku zodpovědné osoby všechny osobní údaje. K tomu se používají výlučně systémy zpracovatele v Německé spolkové republice. V žádném okamžiku nedochází k využití systémů třetích osob.

Cookies

Internetové stránky využívají cookies. Díky jejich využití je k dispozici servis, který je sestaven na míru pro uživatele. Tyto cookies neslouží k analýze internetu, k sledování či profilování. Každý prohlížeč nabízí možnost akceptování cookies změnit a obdržené cookies vymazat. Pokud je serverem odmítnuto využití cookies, nejsou za určitých okolností všechny funkce internetových stránek použitelné.

Zaznamenávání obecných údajů a informací

Internetové stránky (případně příslušný internetový server) zaznamenávají každým otevřením celou řadu všeobecných informací a údajů. Tyto jsou ukládány na serveru. Zaznamenávány jsou:

 • Použitý typ prohlížeče a verze
 • Použitý provozní systém
 • Internetové stránky, ze kterých došlo k přihlášení
 • Cílové stránky
 • Datum a čas přístupu
 • Internetová adresa (IP-adresa)
 • Internetový provider přihlášeného systému

Při využití těchto všeobecných informací a údajů nedochází k automatickým logickým závěrům ohledně dotčených osob. Tyto informace jsou potřebné z důvodu

 • zobrazení korektní obsahů internetových stránek,
 • zaručení trvalého provozu systémů a techniky tak jako
 • poskytnout orgánům činných v oblasti trestního řízení v případě kybernetického útoku nutné informace.

Poskytnutá data a informace jsou vyhodnocována zpracovatelem manuálně, aby bylo možno zaručit a kontrolovat bezpečnost údajů zajistit ochranu dat. Tato zobecněná data serveru jsou ukládána odděleně od jiných osobních údajů. K předávání těchto dat třetím osobám zásadně nedochází, pokud to není povinné nebo pokud to slouží orgánům činných v trestním řízení.

Další informace o internetových stránkách – kontaktní formulář

Následující podrobné informace jsou platné pro náš kontaktní formulář:

Účel zpracování čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

Poskytnutí kvalifikované možnosti kontaktů

Právní rámec čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů čl. 13 odst. 1 písm. e GDPR

Okresní úřad Vogtlandkreis

Zprostředkování údajů do třetí země čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR

Ne, nepředpokládá se

Doba uchování / lhůta pro výmaz čl. 13 odst. 2 písm. a GDPR

Dle zákona 6 let

Důsledky zrušení svolení čl. 13 odst. 2 písm. c GDPR

Pokud by došlo k odvolání svolení ke zpracování údajů, zůstává zákonnost doposud realizovaného zpracování nedotčena.
Na základě povinností, co se týče uchování dat, probíhá výlučně jejich zablokování, nikoliv výmaz.

Povinnost poskytnutí informací čl. 13 odst. 2 písm. e GDPR

Poskytnutí informací je nutné z důvodu zkontaktování se s Okresním úřadem Vogtlandkreis.

Automatické vyhledávání možností pro rozhodnutí čl. 13 odst. 2 písm. f GDPR

Nerelevantní

 

Další informace o internetových stránkách – uzavřená uživatelská zóna

Následující podrobné informace jsou platné pro naši uzavřenou uživatelskou zónu:

Účel zpracování čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

Poskytnutí uzavřené uživatelské zóny

Právní rámec čl. 13 odst. 1 písm. c GDPR

čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů čl. 13 odst. 1 písm. e GDPR

Okresní úřad Vogtlandkreis

Zprostředkování údajů do třetí země čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR

Ne, nepředpokládá se

Doba uchování / lhůta pro výmaz čl. 13 odst. 2 písm. a GDPR

Do odvolání

Důsledky zrušení svolení čl. 13 odst. 2 písm. c GDPR

Pokud by došlo k odvolání svolení ke zpracování údajů, zůstává zákonnost doposud realizovaného zpracování nedotčena.
Na základě povinností, co se týče uchování dat, probíhá výlučně jejich zablokování, nikoliv výmaz.

Povinnost poskytnutí informací čl. 13 odst. 2 písm. e GDPR

Poskytnutí informací je nutné z důvodu využívání uzavřené uživatelské zóny.

Automatické vyhledávání možností pro rozhodnutí čl. 13 odst. 2 písm. f GDPR

Nerelevantní