přístupnost

Prohlášení o přistupnosti

Okresní úřad okresu Vogtland usiluje o to, aby byly tyto webové stránky bezbariérové ​​v souladu se saským zákonem o začleňování (SächsInklusG) a zákonem o přístupných webových stránkách (BfWebG) ve spojení s vyhláškou o přístupných informačních technologiích (BITV 2.0). Tyto zákony jsou navrženy v souladu se směrnicí (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.freizeitkalender.eu.

Stav přistupnosti

Přístupnost je založena na mezinárodně platných směrnicích Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) na úrovni shody AA a evropské normě EN 301 549, verze 3.1.1. Mezinárodní standard PDF/UA-1 je také dodržován pro dokumenty PDF.

Podle výše uvedených pokynů je tento web pouze částečně bezbariérový.

Nepřístupný obsah nebo nedostatečná přístupnost z důvodu nepřiměřené zátěže

U následujícího obsahu v současné době existuje neúměrná zátěž podle § 2 odst. 3 BfWebG ve spojení se směrnicí (EU) 2016/2102, čl. 5 a 39. bod odůvodnění:

- PDF dokumenty

Nepřístupný obsah mimo legislativu

Následující obsah v současné době není bezbariérový, ale je zproštěn povinnosti dle § 1 odst. 2 odst. 1 BfWebG ve spojení s čl. 1 odst. 4 směrnice EU 2016/2102:

- všechny mapové funkce z geoportálu

Základní informace jsme se snažili nabídnout v bezbariérové ​​alternativě vedle nebo pod mapou. Pokud stále neobdržíte požadované informace, použijte k nahlášení kontaktní informace v části „Zpětná vazba a kontaktní informace“.

Přístupnost nad rámec zákonných požadavků

Máme v úmyslu zlepšit dostupnost nad rámec zákonných požadavků. Proto jsme realizovali následující doplňkový obsah/funkce:

Tato webová stránka také používá software Eye-Able® od společnosti Web Inclusion GmbH, aby uživatelům poskytla pohled na vizuální obsah s omezenou bariérou. Eye-Able® pomáhá přizpůsobit web individuálním potřebám návštěvníků. Mezi vlastnosti Eye-Able® patří:

• adaptivní zvětšení písma,

• bezplatné nastavení barevných kontrastů,

• funkce čtení nahlas s integrovanou navigací pomocí klávesnice,

• modrý filtr,

• noční režim,

• okamžitý pohled pro připojení více funkcí,

• také kompenzace barevných slabin

• Další funkce pro individuální zobrazení webu, jako je větší ukazatel myši, bezpatkové písmo a skrytí obrázků, animací a zvuků

Pro ovládání lze příslušnou nabídku otevřít kliknutím na ikonu EyeAble® nebo klávesovou zkratkou „ALT + 1“. Všechny funkce lze ovládat také pomocí klávesnice (instrukce přes 'ALT + F1'). Pro více informací navštivte: www.eye-able.com

Vytvoření prohlášení

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 23. září 2020.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 27.02.2023

Zpětná vazba a kontaktní detaily

Pokud si všimnete jakýchkoli nedostatků v přístupnosti na našem webu nebo pokud potřebujete informace o nepřístupném obsahu, můžete nás kontaktovat:

Landratsamt Vogtlandkreis

Postplatz 5

08523 Plauen

Zobrazit v Geoportálu

 

Telefon: 03741 300-0

Fax: 03741 300-4000

Napište e-mail

webová stránka

Napište zprávu

Exportní adresa Příjezd autem

Nahlášené nedostatky se pokusíme odstranit nebo Vám poskytnout informace, které Vám nejsou přístupné, v bezbariérové ​​podobě.

Vynucovací postupy

Pokud se nepodaří nalézt uspokojivé řešení vašeho dotazu na dostupnost našich webových stránek pod výše uvedeným kontaktem, můžete se obrátit na saský kontrolní orgán. Donucovací orgán podporuje mimosoudní řešení sporů v případě konfliktů mezi státními orgány v Sasku a osobami se zdravotním postižením. Toto rozhodčí řízení je bezplatné. Účast právního poradce není nutná. Donucovací orgán můžete kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

 

Zástupce saské zemské vlády pro zájmy osob se zdravotním postižením

Albertstrasse 10, 01097 Dresden

 

Poštovní adresa: Archivstraße 1, 01097 Dresden

E-mail: info.behindertenbeauftragter@sk.sachsen.de

Telefon: 0351 564-12161

Fax: 0351 564-12169

Webové stránky: https://www.inklusion.sachsen.de